681 341 197 [email protected]

Programació de plantilles
de botigues online Prestashop

A la majoria de clients que volen una botiga online Prestashop, s’adapten a les característiques genèriques i als diferents mòduls de Prestashop que es poden instal·lar però, a vegades, no és suficient i es necessita d’un desenvolupament de la plantilla Prestashop.

La botiga online Prestashop on el límit el poses tu!

Si una plantilla de botiga online Prestashop compleix gràficament tots els teus requisits però alguna funcionalitat no acaba de funcionar com a tu t’agradaria o potser no s’ha pogut trobar cap mòdul Prestashop que sigui capaç de suplir aquesta carència, sempre podem recòrrer a la programació de la plantilla en Prestashop per tal de modificar el funcionament natiu amb el qual es va desenvolupar.

És indiferent si la plantilla de la botiga online basada en Prestashop és la plantilla per defecte, si s’ha instal·lat i configurat una plantilla gratuïta o qualsevol premium de pagament d’algun desenvolupador reconegut o d’algun repositori de mòduls i plantilles Prestashop.

Parlem? T’informem sobre programació de plantilles Prestashop

3 + 7 =

El procediment que seguim és ben senzill. Primer hem de veure quines són les funcionalitats que no porta la plantilla instal·lada al Prestashop actual però que són necessàries pel requeriment del client. Un cop analitzades i validada la viabilitat amb el funcionament natiu de la botiga online Prestashop, passem a treballar en la forma amb la qual arribarem a tenir aquestes funcionalitats a la botiga online.

De fet, com que la nostra agència és experta en la programació de la plataforma Prestashop, el primer pas és intentar cercar un mòdul ja desenvolupat prèviament amb un bon equip de desenvolupament al darrera que sigui capaç d’oferir un bon suport. Perquè? Sempre serà molt més econòmic trobar un mòdul prèviament desenvolupat que no pas modificar el core de Prestashop o qualsevol de les plantilles disponibles.

La nostra finalitat és sempre cercar l’equilibri en la satisfacció del client assolint tots els requeriments en la seva botiga online, però sempre minimitzant el cost final.

Logotip botigues online Prestashop.