681 341 197 [email protected]

Campanya de publicitat online
a Facebook

La nova forma de promocionar a Internet la teva botiga online Prestashop és la publicitat online i, el millor portal per fer-ho és Facebook, la xarxa social per excel·lència.

Publicitat online a Facebook, la promoció 3.0!

Fa un temps, quan una persona volia donar-se a conèixer, parlava amb els diaris locals o nacionals per fer aparèixer un anunci amb la mida contractada a alguna de les pàgines interiors del diari i l’anunci el podien veure milers de persones. Una altra forma de publicitar-se era mitjançant una falca de ràdio amb la mateixa idea.

La publicitat ha evolucionat cap al 3.0 en la publicitat online i, el millor mitjà per aconseguir un efecte similar, és la xarxa social Facebook. És una experiència molt més tècnica, acurada i es pot arribar a un públic més concret que s’acosta més al client objectiu o target del negoci que volem promocionar.

Parlem? T’informem sobre la publicitat online a Facebook

15 + 1 =

El procés que s’ha de seguir és la creació d’un compte publicitari a la plataforma de Facebook Ads on configurem una sèrie de paràmetres i, posteriorment, podem crear diferents campanyes amb diferents objectius cadascuna per tal d’arribar a un client objectiu molt concret i segmentat.

A cada campanya, crearem varis anuncis amb missatges directes que cerquen un objectiu a convertir. Aquest objectiu pot ser des d’un simple contacte d’un possible client, a una visita a una botiga online Prestashop o una trucada demanant informació o pressupost d’algun dels productes i/o serveis que el client oferta.

La plataforma d’anuncis publicitaris de Facebook Ads és molt potent i permet filar molt prim, acotar una sèrie de segments a qui mostrar els anuncis que hem anat creant amb molts filtres, com:

  • Filtres geogràfics: Permet segmentar geogràficament a qui mostrar els anuncis creats.
  • Filtres lingüístics: Només mostrar anuncis a persones que parlin certs idiomes.
  • Filtres demogràfics: Han de veure l’anunci només homes? També dones? De quin rang d’edat? Tot això ho permet!
  • Filtres ideològics: Que només apareguin els anuncis publicitaris de Facebook a persones amb certs gustos, seguidors de cert tipus de pàgines,…

Aquests filtres són per incloure a qui mostrar però també permet muntar segments al nostre compte publicitari de Facebook d’exclusió, és a dir, que NO es mostrin els anuncis a les persones amb la segmentació configurada.

Tots aquests filtres i d’altres configuracions i tècniques a l’hora de dissenyar gràficament la imatge, estudiar el missatge i analitzar els resultats posteriors són feines tècniques que requereixen certa formació i experiència, com la que tenim a la nostra agència de publicitat online en Facebook Ads.

La nostra feina no s’acaba aquí, mentre la campanya està activa, ens encarreguem de fer un seguiment acurat de l’evolució de la campanya publicitària a Facebook per anar fent els canvis oportuns i pivotant l’estratègia per tal d’arribar a maximitzar la conversió final del client intentant minimitzar els costos finals d’aquest.

Logotip xarxa social Facebook.